УМ

Човешкия Ум. Някои хора сякаш постигат успехи, власт и богатство със съвсем малко съзнателни усилия. Други успяват с много трудности. Трети пък търпят пълно поражение в осъществяването на своите амбиции, желания и идеали. Защо това е така? Защо едни реализират стремежите си с лекота, други трудно, а трети изобщо не успяват? Причината не може да е физическа – в противен случай онези, които притежават най-добра физическа форма, ще имат и най-голям успех. Значи разликата трябва да е в човешкия ум. От това следва, че умът е съзидателната сила, в него се крие единствената разлика между хората. Умът е този, който преодолява обстоятелствата и всяко друго препятствие, изпречило се на пътя на индивида.

Когато съзидателната сила на мисълта бъде напълно разбрана, резултатите ще ви се сторят като чудо. Те обаче не могат да бъдат постигнати без съответното усърдие и концентрация. Ученикът ще открие, че законите, управляващи умствения и духовния свят, са установени и непогрешими като тези в материалния. В такъв случай за да постигне желаните резултати, той трябва да познава законите и да действа в съгласие с тях. Направи ли го, със сигурност ще получи това, което иска. Човек, който осъзнае, че силата идва отвътре, и който решително се обърне към своята собствена мисъл, възприема решително отношение и постига чудеса. В такъв случай е ясно, че онзи, който не съумее напълно да изследва и да се възползва от своя ум, ще изостане .
Разбира се, нашият ум създава негативни условия с лекотата, с която създава благоприятните. Когато съзнателно или несъзнателно визуализираме оскъдица, ограничения и дисхармония, ние сътворяваме тези условия. Мнозина правят точно това. Този закон, както и всеки друг, не проявява пристрастност, а е в постоянно действие и неумолимо носи всекиму точно това, което той е създал – с други думи “каквото е посял, това и ще пожъне”.
 Ето защо изобилието зависи от признаването на законите на изобилието и на факта, че Умът е не просто творец, а единственият творец на всичко съществуващо. Безспорно е, че нищо не може да бъде създадено, преди да знаем, че то може да бъде създадено, след което да положим съответните усилия. Днес електричеството по света не е повече, отколкото преди сто години. Някой обаче, е осъзнал закона на неговото приложение, и сега сме способни да се възползваме от него. Сега когато този закон е разбран, целият свят е огрян от електрическата светлина. Същото се отнася за закона на изобилието – само онези, които го признават и действат в хармония с него, могат да споделят благата му.

Днес научният дух доминира всяка изследователска област. Връзките между причина и следствие вече не са пренебрегвани. Хората вече си дават сметка, че за всеки резултат съществува адекватна и определена причина, така че когато се желае конкретен резултат, те търсят условието, чрез което той може да бъде постигнат.

Универсалната система се основава на абсолютна научна истина и ще разгърне възможностите, скрити в индивида. Тя ще му покаже как да ги задейства със сила, да увеличи ефективността на своите способности, давайки му нова енергия. Ученикът, който добие разбиране на менталните закони, ще овладее способността да постига резултати, за които дори не е сънувал, способност, чиито ползи не могат да се опишат с думи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.