Масла информация. Shell Rimula

Масла информация. SHELL RIMULA за тежкотоварни дизелови двигатели

    Масла информация. Shell представя Dynamic Protection Plus Technology. В Шел, ние знаем точно колко труден може да бъде пътят. Лошото време и дългите часове шофиране могат да окажат отражение върху поведението на Вашия двигател.

Кратко обяснение на видеоклипчето- Двигатели на Daimler и двигателни масла на Shell  се поставят в реални условия , в доста тежка среда, която имаме тук в Абу Даби. Започнахме работа с Daimler  за разработване на ново двигателно масло от самото начало. Започваме с лабораторни изследвания като се проверява за ефективност на окисляване и температурна устойчивост.
 След това преминаваме към по-нататъшно тестване на стенд, което отнема около година, за да се разработи окончателната формулировка. Тестването на двигатели  преминава  в Daimler или в Shell. Накрая отиваме в това полево тестване в реални условия. Нашите тестови камиони работят 24 часа, напълно натоварени със 100 тона тегло на превозното средство. Те работят в гореща и прашна среда със стръмни наклони. Коефициентът на натоварване на двигателя, както и върху двигателното масло, е изключително висок.
Тестването, което правим, е задължително, за да получим информация  по отношение на това как нашите двигателни масла работят. Shell вижда доста предизвикателства, но преодоляването им е свързано с тези партньорства.Това ще ни позволи да направим значителни промени в неща като икономия на гориво и емисии. И в края на деня това , което наистина има значение за клиента  е дали този двигател, който използват, е в съвършена хармония. По-добро смазване. По-добра производителност на двигателя.
Днешните тежкотоварни дизелови двигатели, се нуждаят от изключително добри моторни масла, за да запазят максимално доброто си представяне на пътя. За това, специалистите в Шел са разработили синтетични моторни масла Shell Rimula -  с технология Dynamic Protection Plus. Тази уникална технология комбинира Shell Pure Plus Technology и Adaptive Additive Technology, за да подсигури изключително доброто предпазване на Вашия двигател, което от своя страна, редуцира общите разходи по поддръжка на двигателя.
Масла информация. Особености: Shell Pure Plus Technology произвежда чисто и кристално ясно базово масло, използвайки го за оптимизиране на визкозитета. Това довежда до необходимост от  по-малко енергия, за да се изпомпи маслото около двигателя. Тази особеност спомага да се  увеличи горивна ефективност и да се редуцират  общите  разходи. Adaptive Additive Technology, от друга страна, подсигурява допълнителна физическа и химическа защита, когато това е необходимо.
      Масла информация.  Начин на работа:
  1. Смазочният материал против триене осигурява допълнителна защита в зоните, където триенето е с висока интензивност, като удължава живота на Вашия двигател.
  2. По време на процеса по изгаряне, се получават киселини, които могат да попаднат в двигателното масло. Добавките неутрализират тези киселини и предотвратяват навлизането им в различните части на двигателя.
  3. Чрез предпазването от корозия, неочакваното скъсяване живота на двигателя, може да бъде сведено до минимум, а добавените въглеродни частици, да предотвратят образуването на утайки, което помага да се увеличат интервалите на оттичане на маслото.
  4. Молекулите на детергента, помагат да се предотврати натрупването на наслагвания около главата на буталото, което води до по-чист и по-ефективен двигател и намалява разходите за поддръжка.
       Масла информация. Предимства: 
Подсигурява оптимален живот на смазочния материал и двигателя,
Увеличаване интервалите на оттичане на маслото,
Намаляне общия разход на гориво и поддръжка на двигателя,
Както и предпазване във всеки сезон.
В резултат на това, общият разход за поддръжка драстично намалява.
Shell Rimula с Dynamic Protection Plus Technology - двигателното масло, което работи също толкова усърдно като теб!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.